Zarautz apuesta por el CAM

20 mujeres sobrevivientes a situaciones de violencia conformarán el grupo de Promotoras de Derechos Humanos del CAM para orientar y acompañar a otras mujeres, desde la propia experiencia, la capacitación técnica, la coordinación con instancias públicas y la cercanía cultural.

Este deseo de devolver a la comunidad lo recibido en el proceso de empoderamiento se hace posible gracias al financiamiento del municipio de Zarautz (Gipuzkoa) que apuesta por proyectos de desarrollo en los países empobrecidos del Sur.

“¡Zarauztarras, gracias por depositar vuestra confianza en el proyecto, no os defraudaremos, nos va la vida en ello!”

Zarautzek CAMen aldeko apustu

Indarkeria-egoeretatik bizirik atera diren 20 emakumek osatuko dute CAMeko Giza Eskubideen Sustatzaileen taldea, beste emakume batzuei orientazioa eta laguntza emateko, norberaren esperientziatik, gaikuntza teknikotik, instantzia publikoekiko koordinaziotik eta hurbiltasun kulturaletik abiatuta.

Zarauzko (Gipuzkoa) udalerriaren finantzaketari esker, Hegoaldeko herrialde pobretuetan garapen-proiektuen alde egiten baitu, posible egiten da nahi hau: komunitateari itzultzea jabekuntza-prozesuan jasotakoa.

“Zarauztarrak, eskerrik asko proiektuan konfidantza izateagatik, ez dizuegu huts egingo, bizitza jokan bait dugu!”

Menú